Digital Privacy & Cyber Security Solutions

Digital Privacy & Security Solutions
Protect your data and enable your own cloud!

Kroužek kyberbezpečnosti

Praktický kroužek kyberbezpečnosti, který s vybranými studenty středních škol prověří zabezpečení školních sítí a v případě nedostatků doporučí způsob nápravy.

Kroužek je koncipován tak, aby naučil středoškoláky pečovat o pět kyberbezpečnostních oblastí, které jsou často opominuté. Nejprve studenti dostanou přednášku k vybranému tématu. Poté si vyzkouší na vybraných školách zda to mají dané školy správně nastavené. Na závěr školáci sepíší souhrn nálezů k veřejné publikaci opatření a doporučení pro ostatní školy.

Projekt: "Hacking Academy" - "High School Hacking Fridays"
Účel a cíle: Praktická výuka středoškoláků, která zvýší kyberbezpečnost škol.
♦   naučit středoškoláky pět zásad kybernetické bezpečnosti
♦   upozornit školy v případě nedostatcích v zabezpečení sítě
♦   publikace nálezů a popis doporučení "Dobré Praxe"
♦   přiblížit spolupráci vybraných středních škol v oblasti ICT
♦   popularizace kyberbezpečnosti a zvýšení odbornosti v kraji
Účastníci: Propojení škol, středoškoláků a odborníků z kybernetického oboru.
♦   pravidelně každých 6 až 8 týdnů
♦   pořádáno v prostorech hostící školy
♦   určeno pro 20 stálých středoškoláků
♦   přizvání rotujících tématických expertů
♦   pořadatel organizuje a zajišťuje kontinuitu
Témata: Řešíme navazující oblasti kyberbezpečnosti, které rozvíjí znalosti studentů. Předběžná témata které budou probírané a procvičené budou upřesněné (předběžný seznam témat):
0) – hesla, etika a zákony v digitálním světě
1) – nastavení monitoring a sběr logů z komunikace
2) – kontrola FTP port pro správu Webového serveru
3) – používání šifrování a certifikáty na Web serveru
4) – zabezpečení "Gateway" a "Firewall" do sítě
5) – zamezení přístupu z Internetu k databázím školy
6) – otevřeno (bude definováno dle požadavků)
Předpoklady: Pro úspěšnou realizaci série kroužků je předpokládáno následující.
♦   účast 5+ škol (eg. každá přispívající s 3+ středoškoláky)
♦   ubytování zajistí hostující škola (eg. kolej nebo tělocvična)
♦   vhodné prostory pro výuku (eg. počítače, projektor, tabule)
♦   přístup k otevřenému Internetu (eg. bez filtrování a omezení)
♦   kraj zastřešuje komunikaci se školami (eg. výstupy "Dobré Praxe").

Součásti každého kroužku bude připravená kyberbezpečnostní laboratoř, kde si studenti v první praktické části můžou testovat a zkoušet představená témata. V druhé praktické části si středoškoláci vyzkouší předmětné téma na školách, které souhlasili s rozsahem plánovaných kontrol. Tyto školy na závěr dostanou zprávu nálezů, kterou studenti vypracují v třetí praktické části.


Vítáme diskuzi s krajem a školami abychom dohodli detaily tohoto kroužku a upřesnili otevřená témata.RegistracePřipravujeme